Rákosové střechy

zpět

Altány

Altány dodáváme jak samostatné tak také svázané s domem. Půdorys může být libovolný. U samostatných objektů se většinou provádí čtvercový půdorys o vzdálenostech sloupků 5x5 m. Běžné jsou i obdélníkové nebo kruhové půdorysy podobných rozměrů. Objednavatel zajistí pouze provedení základových betónových patek, do kterých altány kotvíme. Altány dodáváme v následujícím standardu:

1.Dřevěná konstrukce altánu:

Dodávka a montáž kompletní nosné sloupkové konstrukce z kulatiny (borovice, smrk) a konstrukce krovu nesoucího rákosovou krytinu. Krov je ve spádu min 40°, důvodem je zajištění vodotěsnosti rákosové střechy. Kůra sloupkové konstrukce je odkorněná ručně do bílého hladkého dřeva. Sloupky jsou masivní, minimálního průřezu 20-22 cm. Sloupky jsou připevněné do podlahy pomocí kovových kotev, kotvy nejsou vidět. Krokve a ostatní prvky střechy jsou hranatého nebo kulatého průřezu. Na krokvích jsou kolmo osazeny střešní latě. Na konstrukci střechy může být vytvořena náběhová konstrukce pro vsazení střešního půlkulatého okna (volí oko).

Součásti dodávky je i nátěr sloupkové konstrukce lazurovacím lakem na dřevo v odstínu dle požadavků klienta.

2.Dodávka rákosové krytiny:

Rákosová krytina tloušťky min 30 cm je připevněná k střešním latím upevňovacím a kotvícím materiálem - drátem z nerezové oceli, pásovinou z pozinkované ocele a tvrzenými vruty. Rákosová krytina je kladená hladkým způsobem, spodní okapová hrana se provádí s ozdobnými dynamickými křivkami. Ukončovací prvky jsou provedeny z kontrastního vřesu, upevněného v pletivu Beckaert. Rákosová krytina je z vnitřní strany viditelná, kotvící materiál je skrytý. Lze provést nástřiky proti plísním a houbám nebo protipožární nástřik .

3.Dodací lhůta, záruka:

Dodací lhůta běžného altánu je cca 6 týdnů od uhrazení zálohy ve výši 67% z ceny dodávky, poté následuje zahájení montáže. Předpokládaná doba zhotovení díla je 30 pracovních dnů. Vlastní montáž u klienta trvá cca 7-8 dnů (za předpokladu příznivého počasí). Délka montáže se však může lišit v závislosti na složitosti prováděné konstrukce. Záruční lhůta je 60 měsíců.

Altán Lipie Altán Lipie Altán obdélník Altán s dlažbou Altán Sierra Altán Sierra Altán Sierra Domek s pecem Garáž Garážové stání Přístřešek na dřevo