Rákosové střechy

zpět

Úvodní slovo

dřevěné domy

Rákosové krytiny a doškové (slaměné) střechy byly ještě celkem nedávno dominantní krytinou v České a také evropské krajině. Hlavním důvodem byla dostupnost rákosu a řemeslná zručnost většiny obyvatel vesnic. V dnešní době se tato krytina vrací na obytné budovy zejména v západní a severozápadní Evropě. Důvodem nárůstu realizací jsou zcela mimořádné užitné a estetické vlastnosti:

Vzhled krytiny: Je především nádherná tvarem a zabarvením. Rákos patinuje z medově zlaté barvy do krásné stříbrně hnědé, při dešti do červeno hnědé barvy. Díky celkové tloušťce se dá různě tvarovat, dokonce zdobit ornamenty. Umožňuje pokrýt libovolné konstrukce bez jakýchkoliv rušivých prvků, jako oplechování apod. Je samozřejmě nutno pamatovat na okapovou hranu střechy a umístit v této hraně mřížky nebo štěrkové lože pro odvod vody ze střechy. Hřebeny se provádějí taktéž z rákosu nebo kontrastního vřesu. V západní Evropě se používají keramické nebo měděné hřebenáče.

Trvanlivost : Rákos je velmi trvanlivým materiálem. Střechy z tohoto materiálu mají životnost 50 a dokonce 100 let. Trvanlivost je zaručena tím, že rákos obsahuje voskové složky a dodatečně ve spodní části stolu křemičité složky, což má významný vliv na pevnost. Podmínkou této mimořádné životnosti je dodržení optimálního sklonu krytiny (min 42°). Právě ten je pro naše stavitelství tradiční. Požadovaný sklon zaručuje správnou funkci krytiny, kdy se i při déletrvajících srážkách zamočí pouze horní vrstva rákosu do hloubky 7-8 cm z celkové tloušťky 30-35 cm. Tato vrstva je schopna rychle vyschnout při příznivém počasí.

Tepelná izolace, přirozená klimatizace střechy: Skladba střechy s rákosovou krytinou zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti, než jakákoliv jiná krytina. Podle holandské normy NEN 1068 je tepelný odpor rákosové krytiny tl. 30 cm připevněné k latím - R=1.5 m2K/W. Tento odpor odpovídá 6,5 cm tlusté vrstvě pěnového polystyrénu nebo 10 cm tlusté vrstvě minerální vlny. Je to možné proto, že stvoly rákosu jsou duté, vyplněné vzduchem, který je sám o sobě výborným tepelným izolantem. Další mimořádnou vlastností je ochlazování plochy střechy v létě. Díky vypařování vody z krytiny dochází ke chlazení místnosti v podkroví domu.

Akustická izolace: Střecha má vynikající akustický útlum. Díky své struktuře tlumí a pohlcuje hluk. Toto se navenek projevuje např. významným útlumem hluku padajících dešťových kapek při intenzívním dešti nebo útlumem hluku z ulice.

Vodotěsnost: Krytina je 100 % vodotěsná (při zachování správného sklonu). Díky tomu, že je rákos pokládán těsně k sobě, stéká voda plynule a pouze po koncích stvolů. Tento typ střechy umožňuje umístění běžných střešních oken (např. Velux), nebo svislých oken umístěných v „buvolím oku“. Hromosvody lze umístit na klasických podpěrách uzpůsobených pro tento typ krytiny. Komíny a jiné průchody střechou jsou oplechovány klasicky měděným plechem.

Páropropustnost: Střecha z rákosu je difúzně otevřená. To znamená, že střecha propouští vodní páru směrem ven. Díky montáži na latích a kontralatích umožňuje cirkulaci vzduchu pod krytinou, proto nedochází k vzniku vlhkosti pod krytinou .

Přílohy ke stažení


článek z časopisu EKO[3,3MB]