Dřevěné domy

zpět

PLATAN

dřevěné domy
  • Užitná plocha: 160,54 m2
  • Zastavěná plocha: 133,56 m2
  • Určeno pro: rodina 2+2, resp. 2+3
  • Autoři: Ing. arch. Witold Syrek, Ing. Jiří Sikora, Zbigniew Sikora

Půdorys a dispozice

RD PLATAN - půdorys I.NP RD PLATAN - půdorys II.NP

Architektonické řešení:

Žijeme v hektické době plné stresu, kdy se pospolitost širokých rodin téměř vytrácí. Lidé tráví čím dál tím méně času se svými nejbližšími, což se v konečném důsledku odráží negativně nejen jejich na okolí, ale i na nich samotných. Hlavní myšlenkou projektu je potlačit tento společenský neduh a vyzdvihnout po staletí uznávané hodnoty.

Architektonický návrh objektu vychází ze základních požadavků pro kvalitní bydlení a soužití celé rodiny, a to především propojením veškerého společného (denního) prostoru do jednoho celku. Denní společná místnost je tedy místem rodinného setkávání a běžného společenského života, plní totiž funkci kuchyně s barem, jídelny, odpočinkové místnosti, salónku, pracovny či dokonce herny. Bez ohledu na věk dává vytvořený prostor příležitost k provádění různorodých činností samostatně, avšak při zachování vizuálního a zvukového kontaktu s rodinným děním okolo. Dominantou místnosti je dřevěné schodiště a krb, který je od nepaměti symbolem poklidného rodinného zázemí. Ten slouží zároveň i jako příjemný doplněk pro večerní konverzaci a nahrazuje tak poněkud stereotypní sledování televize. Prostřednictvím dvoukřídlových balkónových dveří je denní prostor otevřen na terasu s venkovním krbem, resp. do zahrady, v letních měsících se tak možnosti ještě rozšiřují. Pro usnadnění přípravy jídel je odvětrávaná spižírna pro uskladnění potravin připojena ke kuchyni přímo. Parter ještě doplňuje oddělená část zázemí se vstupem do zádveří, navazující toaletou včetně sprchy a šatnou, která zároveň plní funkci prádelny a úklidové místnosti.

Přestože jsou společná komunikace a řádné soužití stěžejními prvky pro kvalitní bydlení, existují doby, především části dne, ve kterých každý člen vyžaduje soukromí. K tomu je určená podkrovní část plnící funkci noční či odpočinkové zóny, která je s přízemím propojená prostřednictvím dřevěného samonosného schodiště. Podkroví domu poskytuje dostatek prostoru pro život až 5-členné rodiny. Z galerie jsou přístupny všechny místnosti, ložnice rodičů s pracovním koutem, společný dětský pokoj pro dvě děti, pokoj pro další dítě (resp. pokoj pro dospívajícího studenta či pokoj pro hosty), koupelna s rohovou vanou a komora, která zároveň poslouží i jako další šatna. Funkce pokojů je upřednostněna na úkor velikostí, předpokládá se, že během dne je používán společný rodinný prostor.

Stěžejním materiálovým prvkem interiéru je dřevo (schodiště, přiznané konstrukce) v kombinaci s keramickou dlažbou, kamenem či kovem, případně sklem. Vybavení lze řešit jak tradičním způsobem, tak i pomocí moderních materiálů a technologii, dle přání zákazníka.

Architektonický výraz:

Obdélníkový tvar domu s valbovou střechou vychází z tradic lidového stavitelství v řadě oblastí České republiky. Především na vesnicích se dodnes většina starších rodinných domů a chalup nese v podobném stylu. Venkovní vizuální pojetí domu se snaží o návrat k dobovému stavitelství a o používání přírodních materiálů z obnovitelných zdrojů.

Konstrukce domu je hrázděná s tepelně-izolační výplní, z pohledu fasád viditelná. Výplně ve světlé barvě, konstrukce kontrastně v tmavých přírodních odstínech. Doporučuje se kombinace s rákosovou střechou, není však podmínkou. Vizuální ztvárnění domu má symbolizovat návrat ke tradicím a původním hodnotám. Dům se hodí k tradiční vesnické zástavbě, vynikne však zejména jako solitér.

Stavební řešení:

Nosným prvkem je dřevěná hrázděná konstrukce z hranolů 16/16 cm, který tvoří staticky samonosnou konstrukcí. Spoje nosné konstrukce jsou prováděné tradičním způsobem: čepováním, kampováním, zádlaby.

Základem dřevěné konstrukce je práh z trámku připevněného k základovému pásu po celém obvodě stavby. Střední stropní průvlak je nesen sloupy, jeden sloup je umístěn v prostoru denní místnosti v přízemí, ostatní sloupy jsou skryté uvnitř stěn a příček. Výplň hrázděné konstrukce je sendvičová, součinitel tepelného prostupu celé stěny je 0,19 W/m2K.

Na krovu je proveden záklop s pároizolační a zároveň hydroizolační pojistnou folii. Na ní jsou ukotvené latě a kontralatě a rákosová krytina tloušťky 30 cm. Okna a vchodové dveře jsou dřevěné EURO 68, vnitřní dveře jsou rovněž dřevěné rámové tl. 42 mm. Podlaha v přízemí v denní místnost je třívrstvá dřevěná, v kuchyni a ostatním místnostech je dlažba. Schodiště je celodřevěné bez podstupnic. Topení je pomocí elektro-kotle s měděnými rozvody do ocelových deskových radiátorů.

Fotogalerie

RD PLATAN RD PLATAN RD PLATAN RD PLATAN RD PLATAN RD PLATAN RD PLATAN

Průběh a realizace

RD PLATAN - krov RD PLATAN - podpěra průvlaku RD PLATAN - štít konstrukce RD PLATAN - střesní okna RD PLATAN - vyzdívka RD PLATAN - záhlaví průvlaku RD PLATAN - nároží